PEVARYL®

Kontakta oss

Om det rör sig om ett akut sjukdomstillstånd eller om du behöver specifik medicinsk rådgivning, vänd dig till läkare eller vårdcentral/sjukhus.

Om du vill tala med någon om PEVARYL® är du välkommen att ringa nedanstående nummer:

Telefon: 08-12 13 52 00

Du kan också mejla oss på medical@trimb.se