PEVARYL®

Frågor och svar

Har du medicinska frågor eller undrar över annat som rör din behandling? Prata med din läkare eller läs mer om PEVARYL® på FASS.

FRÅGA: Kan man använda PEVARYL® när man har mens?

SVAR: Ja, det kan man, men under själva menstruationen brukar inte besvären förekomma. Däremot strax före eller efter. De enstaka kvinnor som har uttalade besvär under mensdagarna kan förslagsvis behandla sig utvärtes med PEVARYL® kräm.

FRÅGA: Kan man ha sex under pågående behandling?

SVAR: Helst inte. Det mest skonsamma är att låta de infekterade vaginalslemhinnorna vila, gärna under en vecka efter påbörjad behandling.

FRÅGA: Behövs partnerbehandling?

SVAR: Svampinfektion i underlivet räknas inte som en sexuellt överförbar sjukdom. Spridning till partner är ovanligt. Om mannen får symtom kan han behandla sig med PEVARYL® kräm. Smörj in penis och förhud två gånger per dag till symtomen försvunnit samt därefter i ytterligare tre dagar. Kvinnlig partner behandlas som dig själv.